AKTUÁLNĚ | ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ | UŽITEČNÉ ODKAZY | DOMASLAVICE V EVROPĚ | KONTAKT 

Domaslavice.cz panorama
 Domaslavice.cz: oficiálně neoficiální stránka osady Domaslavice v Libereckém kraji. | Aktualizováno / The last update: 01/2022  | ... vítejte ... 


 

AKTUÁLNĚ

30.10.2015

 do 4.11.15  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BÍLÁ DNE 4.11.2015

(Sál KD Bílá)

30.10.2015

   AKTUALIZACE č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE (AZÚR č.1) LIBERECKÉHO KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVU NA TUR

(Více informací viz záložka "Územní plánování" v hlavičce stránky nebo přímý odkaz zde)

7.9.2015

 do 23.10.2015

Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č.1 ZÚR LK a vyhodnocení jejího vlivu na TUR

(Veřejná vyhláška KÚLK zde /písemné připomínky nutné podat do 23.10.2015/, podklady: 2. Návrh Aktualizace č. 1 ZÚR LK pro společné jednání zde /dole/)

4.8.2015

 do 31.8.15

Oznámení o zahájení projednání zprávy o uplatňování územního plánu Český Dub

(Vyhláška MML k 29.7.2015, Odbor hlavního architekta, k nahlédnutí od 30.7.2015 do 31.8.2015, více zde)

 24.7.2015

 do odvolání

Zákaz veškerého odběru povrchových vod

(Vyhláška MML k 21.7.2015 s platností od 24.7.2015 do odvolání, více zde )

4.7.2015

 

Časovka silničních kol Domaslavice - Rašovka

(Časovka do vrchu Rašovka, 5,8 km)

27.5.2015

 

 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM 

(Úřední deska zde)

11.5.2015

 do 31.8.15

1. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU (1.5.2015 - 31.8.2015) OBCE BÍLÁ

(Žádosti na 1. změnu územního plánu naší obce lze podávat prostřednictvím formuláře, který je ke stažení zde)

15.4.2015

 

KOMUNIKACE II/278 - OBCHVAT KRAJE KAROLINY SVĚTLÉ - VARIANTA S12

(Autorská zpráva zde)

4.3.2015

 

 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

(K nahlédnutí zde)

11.10.2014

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

(Více zde)

21.8.2014

 

KOMUNIKACE II/278 - OBCHVAT KRAJE KAROLINY SVĚTLÉ - VARIANTA S12

(Více zde)

do 30.6.2014

 

Výzva k podání žádostí o změnu územního plánu města Český Dub

(Více zde)

12.6.2014

 

Volby 2014

(Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2014-2018, více zde)

do 31.8.2013

 

Výzva k uplatnění připomínek k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje ...

("Obchvat Českého Dubu" - uvedení v soulad záměru ZÚR ozn. D23 se záměrem a podněty dotčených obcí ozn. D23a)

1.6.2013

 

Časovka silničních kol Domaslavice - Rašovka

(časovka do vrchu Rašovka, 5,8 km)

13.6.2012

 

Aktualizace ZÚR LK - podán podnět

(podnět na Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu podal za obec Bílá Domaslavice starosta obce)

2.6.2012

 

Časovka silničních kol Domaslavice - Rašovka

(časovka do vrchu Rašovka, 5,8 km)

7.5.2012

.........

Aktualizace ZÚR LK - zpracován podnět pro aktualizaci ZÚR LK

(nesouhlas se situováním "přeložky Českého Dubu" do katastru obce Bílá)

6.5.2012

.........

Aktualizace ZÚR LK - podněty lze podat do 30.6.2012

(Zásady územního rozvoje stanoví zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, podrobnosti klikněte zde )

30.4.2012

.........

Hospoda ve Vlčku otevřena

(Opat teče proudem nejen točený ... )

duben 2012

.........

Nový Územní plán obce Bílá schválen zastupitelstvem obce: 29.3.2012

2012

.........

Návrh systému RUD předložený MF ČR pro obec Bílá

(Prosazení návrhu ministerstva o novém rozpočtovém určení /"přerozdělení"/ daní by výrazně pomohlo i naší obci)

 


NAHORU


 

UŽITEČNÉ ODKAZY

- Obecní úřad Bílá (oficiální web) - klikněte zde

- Městský úřad Český Dub (oficiální web) - klikněte zde

- Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou (oficiální web) - klikněte zde

- Obecní úřad Proseč pod Ještědem (oficiální web) - klikněte zde

- Městský úřad Turnov (oficiální web) - klikněte zde

 

- Liberecký kraj (oficiální web) - klikněte zde

- Liberecký kraj (Zásady územního rozvoje) - klikněte zde

- Magistrát města Liberce (oficiální web) - klikněte zde

 

- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (Politika územího rozvoje ČR) - klikněte zde

 

NAHORU


 

AKTUALIZACE Č.1 ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (AZÚR č.1 LK)

A VYHODNOCENÍ JEJÍHO VLIVU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (TUR)

 Říjen 2015: Připomínky obce Bílá k AZÚR č.1 LK a vyhodnocení vlivu na TUR (ke stažení zde)

Říjen 2015: Připomínky občanů k AZÚR č.1 LK a vyhodnocení vlivu na TUR (ke stažení zde)

Červen 2015: Návrh aktualizace č.1 ZÚR LK (zde - poslední odstavec)

Červen 2015: Vyhodnocení aktualizace č.1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území (zde - poslední odstavec)

Listopad 2011: Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (ZÚR LK - zde)

 

 

OBCHVAT KRAJE KAROLINY SVĚTLÉ - VARIANTA S12

 (Q1 2015, Autorská zpráva zde)

"Není zájmem vybudovat propojení pro tranzitní dopravu, ale komunikaci, která bude s ohledem k životnímu prostředí Podještědí sloužit lidem přilehlých obcí" SVĚTLÉ - VARIANTA S12

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BÍLÁ DOMASLAVICE

Územní plán obce vydán 29.3.2012.

Výkresy týkající se osady Domaslavice jsou označeny jako "A".

Výřez návrhu územního plánu obce (tzv. koordinační výkres) vč. výřezu legendy.

Výřez návrhu územního plánu Domaslavice

Pro maximalizaci zobrazení (včetně legendy) klikněte do požadované části výkresu.

 

ZÁVAZNÁ ČÁST (TEXT):

textová část [pdf]

 

ZÁVAZNÁ ČÁST (GRAFIKA):

výkres základního členění území 1A - 1: 5 000 [pdf] 
výkres základního členění území 1B - 1: 5 000 [pdf]
hlavní výkres 2A - 1: 5 000 [pdf] 
hlavní výkres 2B - 1: 5 000 [pdf]
výkres koncepce veřejné infrastruktury 3A - 1: 5 000 [pdf]
výkres koncepce veřejné infrastruktury 3B - 1: 5 000 [pdf]
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 4A - 1: 5 000 [pdf]
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 4B - 1: 5 000 [pdf]

 

ODŮVODNĚNÍ (TEXT):

textová část [pdf]

 

ODŮVODNĚNÍ (GRAFIKA):
koordinační výkres 5A - 1: 5 000 [pdf] 
koordinační výkres 5B - 1: 5 000 [pdf]
výkres širších vztahů 6 - 1: 50 000 [pdf]
výkres předpokládaných záborů půdního fondu 7A - 1: 5 000 [pdf] 
výkres předpokládaných záborů půdního fondu 7B - 1: 5 000 [pdf]

 

 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE (ZÚR LK)

Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (vydané 21.12.2011) - klikněte zde


"Obchvat Českého Dubu" - kolize záměru ZÚR ozn. D23 s aktuálním územním plánem obce Bílá ozn. D23a.

ZÚR Libereckého kraje - výřez
Výřez z dokumentace "Výkres ploch a koridorů nadmístního významu včetně ÚSES" (ZDROJ: www.kraj-lbc.cz)

 

NAHORU


 

DOMASLAVICE V EVROPĚ ...

Každá z prezentací se načítá v novém okně. Pro spuštění prezentace proto klikněte na konkrétní aktivní album.

TYROLSKO 2012

Expedice Alpy 2011

Andalusie 2007

ITACHITAFRACHD 2006

 

Tour de Spain and Portugal 2004

Madrid - Avila - Salamanca - Guarda - Serra de Estrela - Porto - Santiago de Compostela - Picos de Europa - Madrid

 

Schweiz 2003

Fussen - Hochtannbergpass - Liechteinstein - Davos - Fluelapass - Passo dello Stelvio - Livigno -  St. Moritz - Albulapass - Oberalppass - Zurich - Bodensee - Bielerhohe - Innsbruck - Landshut - Šumava - Brdy - Domaslavice

 

Austria and Slovenija 2002

Gmunden - Solkpass - Villach - Wurzenpass - Vrsic - Soca - Tolmin - Malinska - Maribor - Pfaffensattel - Znojmo - Třebíč - Jičín - Domaslavice

 

NAHORU


 

KONTAKT

 

Žádná z fotografií ve fotogalerii není digitálně upravena.

Těšíme se na Vaše postřehy, posílejte je na e-mail: info(zavináč)domaslavice.cz

 

There are not digitally modifed photos at the Photo Galleries.

Lost contact or get more information: info(at)domaslavice.cz

 

NAHORU


Všechna práva vyhrazena | Copyright © 2011-2022 Domaslavice.cz